About us

Center Members

Director Professor Atsushi SENJU

 Research AreasProfessor_senju-1.jpg

 Developmental Cognitive Neuroscience, Social Neuroscience

Professor Kenji J.TSUCHIYA

 Research AreasProfessor_tsuchiya-1.jpg

  Psychiatry, Epidemiology & Psychiatric Epidemiology,

  Autism & Developmental Disorders, Mental Health

Visiting Professor Masatsugu TSUJII

 Research Areas

Clinical Psychology, Child and Adolescent Psychology, Autism & Developmental Disorders

Visiting Professor Hideo TAMAI

Visiting Professor tamai-1.jpg

Visiting Professor Miho KURODA

 Research AreasProfessor_kuroda-1.JPG

 Developmental Psychology, Clinical Psychology, Autism & Developmental Disorders

Visiting Professor Yoko NOMURA

 Research AreasProfessor_nomura-1.jpg

 Developmental Psychopathology, Behavioral and Developmental Epigenetics,

 Clinical and Genetic Epidemiology

Visiting Associate Professor Keisuke WAKUSAWA

Research Areas
Pediatric Neurology, Neuroimaging Studies, Developmental Disorder

Visiting Associate Professor Nagahide TAKAHASHI

Research Areas
Psychiatry, Neurodevelopmental Disease, Gene Analysis

Senior Assistant Professor Tomoko NISHIMURA

Research Areas
Child development, Biostatistics

Senior Assistant Professor Toshiki IWABUCHI

Research Areas
Cognitive Neuroscience, Functional Neuroimaging

Senior Assistant Professor Md.Shafiur RAHMAN

Assistant Professor_Shafiur Rahman-1.jpg

 Research Areas
  Epidemiology, Biostatistics, Child Development, Global Health

Assistant Professor Taeko HARADA

Research Areas

Cognitive Neuroscience, Child Development

Assistant Professor  Akemi OKUMURA

Assistant Professor Okumura.PNGResearch Areas
Child development, Education

Assistant Professor Motofumi SUMIYA

Research Areas

Social Neuroscience, Clinical Psychology, Decision-making

Assistant Professor Sayaka KAWAKAMI

Research Areas

Occupational therapy, Psychiatry and Neuroscience

 Assistant Professor Affiliation:Department of Psychiatry Concurrently

 Hiroshi OKAMOTO

 Dr.okamoto.jpgResearch Areas

 Child psychiatry, Brain physiology,Neuroimaging research

Researcher Chikako NAKAYASU

Researcher Yuko AMMA 

Researcher Nobuaki TSUKUI

Researcher Ikue HIRATA

Researcher Ren FUNAWATARI

Researcher Yuuka OMORI

Researcher Momoka SUDA

Researcher Kyoko AIZAKI


Visiting Researcher Daisuke ICHINOSE

Visiting Researcher Yuko OSUKA

Visiting Researcher Takeo KATO

Administrative staff

Assistant Technical Clerk Noriko KODERA

Assistant Technical Clerk (UGSCD) Emi HIGASHIMOTO

Assistant Technical Clerk (HBC Study) Haruka SUZUKI

Graduate students

Machiko ASAKA

Ren Funawatari

Satoko GOTO

Yosuke HINO

Ikue HIRATA

Hiroyuki Kawanabe

Mika KISHITA

Mutsumi Nakabayashi

Takaki NOMURA

Tetsuya Sogabe

Hanae TAINAKA

Asako TOKISAWA

Nobuaki TSUKUI

Kosuke YANO

Kaori YUGE

Alumni

Sanae AOYAGI

Fujita AYAKA

Atsuyoshi HIRAMOTO

Yuko IBARA

Daisuke ICHINOSE

Takeo KATO

Emiko KAWAI

Mie MATSUO

Tsuruko MORI

Tomoko NISHIMURA

Yoshitaka OBA

Akemi OKUMURA

Yuka ISHIKAWA-OMORI

Ryuichiro OSHIMA

Yuko OSUKA

Yoko SAGAWA

Norihiro SAKURAI

Kanae SUZUKI

Shun TAKAHASHI

Hiroshi TSUTSUMI

Satoshi UCHIYAMA

Asako UMEDA

Manabu WAKUTA